Algemene voorwaarden Nathalie Wolters Haarsalon

Nathalie Wolters Haarsalon
Valkenstraat 40
6081 EW Haelen

Telefoonnummer: 0614499744
E-mailadres: info@nathaliewoltershaarsalon.nl

KvK-nummer: 76480313

Artikel 1: Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Nathalie Wolters Haarsalon aan gaat met betrekking tot koop en levering van producten via de webwinkel.

Nathalie Wolters Haarsalon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 2: Overeenkomsten / aanbiedingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden voor één artikel, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle aanbiedingen van Nathalie Wolters Haarsalon gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Er worden geen tegoedbonnen gegeven voor aanbiedingen die uitverkocht zijn. Het teveel betaalde bedrag word teruggestort of er wordt in overleg een ander product gekozen met verrekening van het bedrag. Er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.
 4. Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, de klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur.
 5. Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekent niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto was geplaatst.

Artikel 3: Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden zoals aangeboden in de betaaloplossing welke zijn opgenomen in de webwinkel.

Artikel 4: Verzendkosten / Portovije zendingen

 1. Wij verzenden onverzekerd via PostNL
 2. Wij verzenden bestellingen via de webshop vanaf € 75,– incl. BTW portovrij binnen Nederland
 3. De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen Nederland : € 4,95

Artikel 5: Levertijden

 1. Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd. Bestellingen worden normaliter binnen 1 á 15 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. Dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats en de voorraad van de leverancier(s). Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor te late levering aanvaarden.
 2. Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6: Ruilen / retourneren

 1. Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Nathalie Wolters Haarsalon binnen 5 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Wegens hygiëne kunnen geopende producten en materialen niet retour genomen worden, beschadigde zendingen moeten nog dezelfde dag gemeld worden.
 3. Indien een product wordt geretourneerd aan Nathalie Wolters Haarsalonzijn de verzendkosten voor rekening van de koper.
 4. Geef uw retourzending af bij een PostNL punt en bewaar uw verzendbewijs.

De producten wordt retour genomen mits;

 • deze zijn aangemeld als retour.
 • het ruilen plaats vindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.
 • de producten nog in onbeschadigde, ongebruikte en wederverkoopbare staat zijn en in de originele verpakking terug gestuurd worden.
 • het risico van het retourneren (verzenden) ligt geheel bij de klant.

Retouradres:
Nathalie Wolters Haarsalon
Valkenstraat 40
6081 EW Haelen

Artikel 7  |  Aansprakelijkheid 

 1. Nathalie Wolters Haarsalon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.
 2. Nathalie Wolters Haarsalon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.
 3. Nathalie Wolters Haarsalon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
 4. De producten zijn veelal gebaseerd op natuurlijke samenstellingen en kunnen in kleur en samenstelling afwijken van eerdere leveringen/producten.

Artikel 8: Privacy 

 1. De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.
 2. U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te zien en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Nathalie Wolters Haarsalon om na te gaan over welke gegevens Nathalie Wolters Haarsalon beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen of laten verwijderen.

Nathalie Wolters Haarsalon is de enige bezitter van uw gegevens.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht van bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Nathalie Wolters Haarsalon niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.